<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreya-deva
Char
Unicode092F

Descripcion

Sin descripcion

ya-deva

Change preview:
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv
यकagnv

Words containing ya-deva

Mostrando 100 de 2099 palabras encontradas. (16968 total)

कृत्य व्यक्तिगत बहुमूल्य वेदनीय स्याही वायुपात विजयकारी तर्कनीय मध्य अरण्यता अनुयदि दुर्भाग्य उद्देश्य व्याजोक्ति भूम्यन्तर्गत नये नियमशील सितम्बरसहायक मियाद दर्जियों आढतिया नवाभ्यास प्याला आरोग्यजनक अभय वाक्य अभिद्यान नौसिखिया मध्यवर्ती साम्यवाद तुल्य लग्गियो निर्भयत्व प्रजातंत्रीय पटिया जय अत्यंत प्राय दुःसाध्य जातिच्युत सदृश्य बोया ज्यामिति सुखदायी भयभीत संध्याकाल एकमत्य सिपाहियो भेडिये भयहेतु दियासलाई दायित्वहीन अनावश्यकअवश्य स्वीकार्य अत्यंतता बहुतायत रोगियो अचिन्त्य असांशयिक विस्मय न्यायालय आयोडीन मजाकिया व्याकुल अस्तव्यस्तता अयुक्त सर्वप्रिय पत्रव्यवहार प्रत्येक नर्दयता दुखमय भाग्यवान प्यासा लछियाना प्रेयसी अरण्यता मुख्यत मध्यकाल धर्मपरायणता अभ्यंतर खरिया अव्यवस्थित खयाली पहियागाडी कष्टदायक नयी कुव्यवहार प्रत्येक मद्यपान पहियागाडी विनिमय न्यायी सुपाठ्य वीर्य नियमित प्रयोजनीय सुव्यवस्थित व्युत्क्रम उद्यानपथमेल सादृश्यता