<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaSpacing
Nombrevisarga-deva
Char
Unicode0903

Descripcion

Sin descripcion

visarga-deva

Change preview:
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv
ःकagnv

Words containing visarga-deva

Mostrando 100 de 68 palabras encontradas. (16968 total)

यथार्थतः प्रातःकालीन दुःसाध्यता पुनः साधारणतः दुःखदायक अर्थतः वस्तुतः निःसत स्वतः अंतःकरण वस्तुतः दुःखाना प्रातःकाल संक्षेपतः दुःसाध्यता दुःखदाई फलतः निःशस्त्र विशेषतः निःशेष निःसाहस दुःसाध्यता निःस्वार्थी प्रातःकाल निःसत दुःखी निःशेष साधारणतः संभवतः दुःखाना स्वतः फलतः दुःखित निःश्वास निःशेष अन्तःपुर निःशंक दुःशीण निःसत निःस्वार्थी दुःखद निःशुल्क छः प्रायः निःस्नेह अंतः छः प्रातःकाल मनःसृष्ट सम्भवतः दुःखदाई मुख्यतः निःसाहस स्वतः-प्रवृत्त निःशस्त्र प्रायः निःसम्बन्ध स्पष्टतः दुखःद अंतःकरणवाला यथार्थतः निःस्वार्थी दुःसाध्यता स्वभावतः दुःशील स्पष्टतः साधरणतः अन्तःकरण दुःखान्त छः प्रातःकालीन निःशेष निःशंक क्रमशः मनःसृष्ट दुःखान्त दुःसाध्यता दुःशील दुःखित दुःसाध्य अन्तःपुर निःशंक दुःखी निःसाहस दुःखदायक सम्भवतः निःशब्दता दुःशीण दुःखी निःसत निःस्वार्थी सामान्यतः मनःसृष्ट सम्भवतः अंतः विलोमतः दुःखी अधःपतन छः