<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

सम्भावित ज्वालामुखी घेरेवाली अनस्तित्व कलत्रवास भावशून्य उतावलापन स्वरभंग संवाद खिजावट पहुंचानेवाला स्वयंसेवक निःश्वास अनुभवी निर्वाच्य मूलवस्तु मितव्ययता मिलावट स्वल्प अवैध उमराव फलवती अविनय पुरवैया दिखावे मतवाला द्विवर्ण मिथ्यावादी स्वाधीन अनुभवी अवरोध नश्वर मुलतवी बेहवा सुलझाव आविष्कार लगावट लोकविदित खाद्यवस्तु अवेक्षक कडुवा देनाद्रव दिखलावटी शूरवीर सिलसिलेवार भविष्यदपेक्षक एकीभवन हाईवे लावक ललकारनेवाला अविधि फिसलाव आवभगत उमराव ब्रह्यविद्या होवे स्वर्ग ध्वनि अनुभव अवाई साम्राज्यवाद सार्वलौकिक मुलतवी डालनेवाला लुभाव घुमाव स्वामिनी ठिठुरानेवाला आशंकावान गुरुत्वाकर्षण स्तुतिवाद निर्वाहक ध्यानावस्था घटाव द्वेषी पूर्वविचार मसविदा लुटाव राजत्व प्रस्तावनारूप छद्मावरण हावभाव अभिनिवेश द्वेषी आविष्कारक हवाई अवचेतन दैवयोग्य घुमाव स्वर हवालात पक्षषावलम्बन सार्वभौमिक परवाह अपराध-विस्मरण सावज्ञ सान्त्वना तसवीरदार अन्तर्राष्ट्रीयतावादी गाडीवान