<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

देव हवाले जानवरों महत्त्वपूर्ण रिश्वत २वह हस्तव्यापार निर्वाचित अघावना नकलनवीसी अघावना गिरवी प्रवास स्वामी आविर्भाव परिवर्तनीय बहनेवाला चारवृत्ति सरोवर पूर्वचिन्ता उतावला खिजावट सुखावह चहारदीवारी सभावस्त्र पदवीबल स्वधर्मभ्रष्ट ईश्वरकृत मनोव्यथित बावलापन कल्पनापूर्वक सिवार लडनेवाला जनवरी खपाव सांयवाद हुण्डियावन बीननेवाला पायतावा दानव माननेवाला कुवैद्य निकटवर्ती बचानेवाला करनेवाली फूलवाला हृदयद्रावी लगावट निविड अविनय साठवां अवयव श्वासयंत्र लगानेवाला उतराव प्रस्तावकर्ता डरावना बराव पचासवां गौरव सविवेक दवा अवज्ञा आदिवासिनी फटाव भव्य देव अविराम द्रवण अव्यक्त मातृभाव यंत्रवेत्ता शूरवीर मेवों कर्तव्यनिर्देश स्वजातीय देनेवाला नेवले प्रमुखत्व प्रभुत्व क्षारविशिष्ट दबाववाला अठारहवां निर्वात अतिव्ययी रक्तबहाव भडकानेवाला निरुपद्रव स्वामि-भक्ति सुहावना घेराव अविधि मछुवा अस्वीकृत पीतवर्ण दण्डवत दीवाना जवाबदेही डांवाडोल घटाव