<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

दैव मित्रवत बैकुंठवासी दवा अनावश्यक केवल अत्यावश्यक दिवस कार्यनिवृत्ति दरख्वास्त अव्याकुलता मानवीय लावण्यता पदवी कोविदार भयान्वित दीवानी दरवाजा नव्वेवां उपद्रवी घसीटनेवाला सावरेन यूनिर्वसिटी स्वामित्व तलवार द्वेषी पुलाव जयवान होनेवाला शिल्पविद्याविद टपकाव पिछवाडे कर्तृत्व नियमविरुद्ध स्वरसंग बलवा बर्ताव गल्लावान काव्य स्वरबद्ध अगुवाई ध्रुवक चंदवा दुर्वात सुखावह टपकाव अस्वच्छ पिछवाडे लगाव अवधि चित्रविचित्र निगहवानी दैववश अप्रवाह दयावन्त तेवर प्रसव रहस्यवाद द्वयार्थ अतिव्याकुलता देशपरिवर्तन एवमस्तु स्वेच्छाचारी कम्पवाई बहलाव शीलवान पुनरावृत्ति स्वर्गदूत गुरुत्वयुक्त रहनेवाला पूर्वज्ञान भविष्यद्वक्ता जवाहर स्त्रीत्व सम्वत गर्वित भूस्वामिनी नाव पैदावार अधीश्वर असम्भाव्य जलनेवाला स्वधर्मार्थ एकवर्ण द्वितीय देव सव्य अवधि प्रवेशाधिकार मनोव्यथा पायतावा अधिवास परिवेश ध्वंसकारी स्वल्पायु प्रवीणता बहनेवाला दमघुटाव निवृत्ति बेलगाव