<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

धर्मवृत्ति स्वतः-प्रवृत्त अविनीत प्रश्वास प्रज्वलन कलेवा प्रभावित सप्रभाव अनीश्वरोपदिष्ट फैलाव उत्सव प्रवृत्ति गलानेवाला पवित्र संविदात्मक बावर्ची सप्रभाव प्रवक्ता रखवाली संवाद तत्वज्ञानी चक्रवाक समीपवासी ज्वर देशवासी गलाव सिखानेवाला स्वयंकृत बंटवारा पूर्वाभास स्वेच्छाचारिता सर्वनिष्ठ भूस्वामी दृढ-वचन बीचबचाव बलविन्यास कुवारियों नास्तित्व पांडित्व सार्व कर्तव्यनिर्देश कर्तव्यनिर्देश भंवरजाल आत्मविद्या गरुडवादी ख्वाब धोनेवाला राष्ट्रीयतावादी स्वतंत्रता पृथ्वीप्लाव प्रवेशक पहलवान लुटाव दूधवाला मितव्ययी युनीवर्सिटी पहुंचानेवाला मरक-विज्ञान खर्वा अविचार धन्यवादी नेवला पहुंचाव जलविज्ञानी बंटवारा अनुभव धींवर अथवा सम्भवतः निवृत्ति निष्प्रभावता सौवां सर्वोत्कृष्ट अन्वय समावेश गंवारु स्वभाविक चारदीवारी अश्राव्य अवरोध बवन्डर सहवास अतेव स्मरणोत्सव स्वार्थी गर्वित आविष्कारक धर्मवक्ता मनोरमत्व अविनीत बढावा धर्मवृत्ति चरवाही सुलझाव ट्वाइन महावर डेवढी ज्वालक लिखनेवाला दिखानेवाला