<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

धन्यवादी ख्वाब खोजनेवाला द्विवार्षिक उठावना अवसान अविरत भूस्वामिनी भूमध्यवर्ती देशान्तरवासी अगर्व बावर्चीखाना सर्वसामान्य लिखावट अल्पव्यय अवशवर्ती अविदित सटाव तपस्विन टपकाव भरोसावाला बकवाद स्वास्थ्यलाभ अविशेषक निवेश सूक्ष्मेन्द्रियत्व असम्भव देवकर्म स्वस्तिवाचनिक भडकाव सुहावनापन अवर्द्धमान संभवनीय दुर्वचन यवसुरा अवपात प्रवाहित सव्य केवल माननेवाला अवस्थांतर पुरुषत्वहीन मनुष्यत्व सिवाय आवर्ग कुमारित्व सवाक पार्श्व करनेवाली जवान परभूमावधिकार अलाव अस्वीकृत कर्मवाच्य नव आशावादी उकसानेवाला मिलाव डरावा पुरुषत्वहीनता नाविकगण आवश्यकीय संभाव्य पाशविक आशावादी सवर देवी तैरनेवाला उकताव सुखानुभव अनीश्वरवाद सर्पवत स्वभाव रहस्यवादी स्वांग सावरेन स्वरबद्ध मोल-भाव नश्वर बीजाश्व प्रत्ययवाच पूर्वज शीलवन्त सर्वव्यापकता चितावनी महत्त्वपूर्ण अस्थावर जवाहिर प्रवेशाधिकार निर्वाह जीवादि फेराव निगहवानी संभाव्य पचासवां नवां प्रवासी अस्वाभाविक स्ववश खोजनेवाला