<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

अवतरण स्वास्थ्यप्रद दीवार दशमलवना कुंवारी गवाही स्वभाव जीविका अव्यवहित छिद्रान्वेषण हिमद्रव समत्व भौतिकवाद तलवार सात्विक हटाव अश्व जुवार दुर्वचन प्रवाह अवास्तविक सदैवत्व दीवानी नवना बिनाव कोकावेलि ईश्वरानुभूती नवीकरण अव्यक्त नगरवासी बचानेवाला भडकावा महत्त्वपूर्ण बलवा पत्रव्यवहार अपरिवर्तनशील घुडसवार उपद्रवी राष्ट्रविप्लवकारी स्वभाविक अजवायन सवर उत्तरजीवी अवपात धैर्यवान बेवकूफी असार्वजनिक आवश्यकता प्रथमवर्गीय बुझौवल संपत्तिवान निवारकशरण अगर्व जेवर छिपाव नवयौवना सवार तलवार सिवा स्थावर जन्मोत्सव परवशता निगहवान सर्वसामान्य यशस्वी अपवित्र बकवास प्रकृतिवादी दस्तावेजों खेविया ध्वज प्रवर्तन किवाड फैलावना सुधराव बेवश नेवला परस्परविवाह अश्वस्थान सुहावनी आवाजमधु नाविकों फेरनेवाला नवोदय स्वप्नमय आनेवाला सर्वदा टपकाव युवक नवाब ज्वाला दैवशाली खोञ्चेवाला अव्यवस्था आशावादी सर्वसाधरण बेवा अनीश्वरोपदिष्ट रहस्यवाद ध्वनि