<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreva-deva
Char
Unicode0935

Descripcion

Sin descripcion

va-deva

Change preview:
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv
वकagnv

Words containing va-deva

Mostrando 100 de 1983 palabras encontradas. (16968 total)

गंवारूपन चन्दवा द्विज परिवाहक क्रोधावेश अल्पव्यय सविवेक दैव अविस्तृत सम्भव बगावत अग्रवानी दैवघटना निश्चयपूर्वक बवंडर देशान्तरवासी स्त्रावण संप्रभाव हलवान पूर्वज्ञान नामावरी कडवा कम्पवाई पक्षषावलम्बन गावदुम मिथ्यावादक पानेवाला स्वहस्त-लेख अवयवों उलझाव पैदावारी नवाना मान्यवर मतवालापन स्वच्छंद केवट श्वासयंत्र उत्तरदायित्व पूर्वाभासना संवृद्धि पुराव गंवारु मोल-भाव लौटाव असर्वप्रिय सर्व भोजनोत्सव भोगविलास बनानेवाली २वह स्वहस्त-लेख राष्ट्रवादी एकांतवास सिलसिलेवार बवन्डर स्वयम-सिद्ध सर्वजन अवधिकाल अगुवाई निवेदक ढलाव किवाड अश्वीय दस्तावेज हलवाई अतिव्यय पर्वतीय करनेवाला प्रतिविष अनावश्यक धुंवारा दुर्वोध उत्तरजीवी लवा लेनेवाला परिवेष्ठन जीवा नवरीति रस-विद्या स्वदेशानुरागपूरित सविराम स्वतन्त्र सुवक्ता मिथ्यावादी सविनय भराव प्रावेशिक जाज्व्ल्यमान फव्वारा पदवीबल धनुर्विद्या प्रतिध्वनित भविष्यद्दर्शी आदर्शस्वरूप बचाववाली मनभावन बर्ताव स्वास्थ्यलाभ बलवान अभिनिवेश