<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombreuMatra-deva
Char
Unicode0941

Descripcion

Sin descripcion

uMatra-deva

Change preview:
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv

Words containing uMatra-deva

Mostrando 100 de 2295 palabras encontradas. (16968 total)

दुशाला नकुलीनता भुनभुनाना सुवर्णित पुश्ता नरपशु ढुलायी दुर्बल धुरी पशुपालक दुहराना बुराइयों अनुरागहीन सुथराई पुनरालोचना तुतलाना भुक्त पुनर्योग धुंधला नामुमकिन कुमारित्व अपौरुषेय कुसमय लुढक लुढकना संतुलित चारगुण कुटुंब रुसी मछुआ अनुशासन पुष्पोद्यान पुनर्प्राप्ति तीक्ष्णबुद्धि गुलेल चुकाना वैकुण्ठवासी गुरुत्व तिनदुक राजकुमारी दुश्चरित्र बंधुआ घुसेडना कुचरित बुहनी करनामधु पुकार साधुओं मुख्यतः बहुश्रमसिद्ध बन्धुआई पुकारना ध्रुवी अंकुश पुनरुत्थान तदनुसार कुटकी शास्त्रानुकूल रुग्ण जिज्ञासु मौरुसी गुहेरा तुल्यता कुबडा अनुक्रम अनुनय द्वंद्वयुद्ध तुल्य दुग्धशाला सुअवसर सुस्ताना पुलट नवयुवक वाक्पटुता घुट्टी झुलाने रुग्णता सुडकना गुड धुरा संतुष्ट मधु कुलाचार वाक्पटुता अनुशीलता बुहनी फुंदेदार कौतुकी सुभीते वायुमंडल जुहाना तुझे नुमाइश मुद्रांकन फुसफुसहा कुठार पुष्ट झुकाव सुनहरा सुभग