<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombreuMatra-deva
Char
Unicode0941

Descripcion

Sin descripcion

uMatra-deva

Change preview:
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv

Words containing uMatra-deva

Mostrando 100 de 2295 palabras encontradas. (16968 total)

अकुशल ठिठुरना निरुपद्रव फुंसी दुःखदायक बुत्ता डुबा अयुक्त मुश्किल वर्णक्रमानुसारी दुनियावी धातुरूपावली बुद्धि अतुल्य गुदना धुरा जुज्दान कुटिल तंदरुस्त पहुंचायी गुर्दा गुहा गुत्थम कुंआरीपन बुक निरुत्साह हिन्दुस्तान समदुःखी कुहुकना श्रुतिकटु फुलाना दुश्चरित्र रेगुलेटर बुलबुल पुस्तकों मुहनाल प्रधान-पुरुष गुच्छों कुकीर्ति पेंडुकी कटुता दुःखी सुन्दरता अनुष्ठान बुरे वर्णानुक्रम श्रुतलेख चुका स्वल्पायु गुलेल टहलुआस्त्री फुलका लुगत युग संयुक्त खुरण्ट कुकर तजुर्बा कुलेल जुडना घुलना जुडवा फुहारे गुणकारक चुम्बकीय मुख्यतः मुख्तसरनवीसी सुरसुराहट घुमडना अनुक्रमणिका दुबक कुढाना नियमविरुद्ध तन्दुरुस्त हुलसना शुद्ध तुक्कल शुन्डाकार अनुशीलन सुरासार झुकाना केंद्राभिमुख युद्धभूमि मुस्तकिल युद्धाभ्यास मनमुटाव बुध बुनियाद वस्तु घुडसवारी शोरगुल कुटिल खुदाई नकुल मुकाम बुड्ढा सुतार बेसुर निपुणअसाधारण अनुभूति