<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombreuMatra-deva
Char
Unicode0941

Descripcion

Sin descripcion

uMatra-deva

Change preview:
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv
ुकagnv

Words containing uMatra-deva

Mostrando 100 de 2295 palabras encontradas. (16968 total)

पुलिया गुट पुराध्यक्ष पुलिन्दा अपशगुन जुडवा खुरदरापन अन्धाधुंध गुनगुनाना अनुपयुक्तअयोग्यता क्रुद्ध युद्धबन्दी गुणा झुंझलाहट शास्त्रानुसार पुच्छलतारा वास्तुविद्या गुप्त पहुंचाते अनुचर सुझाने कुत्ते क्रमानुसारी दुहना उत्सुकता निपुण वास्तु दुखाना नकुलीनता नियमानुसार वायु-दाब-मापक गुफा सुदृष्ट उलट-पुलट पुराव दुर्लभता सुनहरे गुट मनुष्यत्व घुटनों दुरुस्त शुदा अल्पायु शब्दचतुर गुदगुदाना लुक भुजाओं म्रृत्यु व्युत्क्रम खुल्लमखुल्ला कैलकुलेटर ग्रैजुएट अधिकारयुक्त शुद्धरूप दुकान व्याकुलता झुकता सुशील गुहार दुर्वात श्रुंग वाक्पटुता बुद-बुदाना झुलसना डुलने धर्मानुकूल सुपरिचित पुत्र अनुपद कुटुम्बी घुडदौड गलमुच्छा खुरदरापन आसुरी दुगना कुसमय क्रमानुयायी दुख गुजारना चारु सुझाने हुआप्राणार्पण चुभता कुटील शंकु दुर्गति ३विद्युत बेसुध जुडना छुट्टी पहुंचाव गुलेले गुप्तार्थ अद्भुतता चुहल व्युत्पतिलब्ध झुराना नकुलीनता तीव्रबुद्धि सुराभांड