<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombretta-deva
Char
Unicode091F

Descripcion

Sin descripcion

tta-deva

Change preview:
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv

Words containing tta-deva

Mostrando 100 de 1020 palabras encontradas. (16968 total)

बिलौटा सृष्टि लटकाना अपुष्ट गुटिका हट खसोटना भटक गुटर्गूं कटौती हटाव लट्टू कटूपहास बेचोट पुलटा स्वेटर अशिष्ट कलेक्टर अस्पष्टाक्षर उलट-पुलट मोटा ओवरकोट भट्टी संघटन गिर्गिट पलटाव संघट्ट केवटिया कटघरा मट्टि दृष्टी कंटकी झटक संतुष्ट पार्लियामेन्ट कटहल गुटर्गूं कंटकबन कूट निकटस्थ घाट घटाव चित्र-पट भटका कांटों ओवरकोट नाट्यरूप अस्पष्टाक्षर उल्टा छटपटाना सेक्टर बूटो चित्र-पट राष्ट्रविप्लवकारी लौटना चौखटा स्केट पेटी नाट्यशाला ऊटपटांग पैकेट पलटाव नरकट मरघट छूट ओटना असंतुष्टता अटकाना फोटोग्राफ डगमगाहट भट्टी खट्ठा गोटिया उत्कृष्टपद ढोंटा छुटा गट्टा लपट बटवारा छाटना अंटा सुरसुराहट झटका गतिविशिष्ट निकट सट्टी पल्टन छिपटी आविष्ट बैरोमीटर नाट्यशाला कोट जटा भट्ठी नाट्यशाला अग्रदृष्टि शिष्टता सरपट कांटों निकृष्ट