<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombretta-deva
Char
Unicode091F

Descripcion

Sin descripcion

tta-deva

Change preview:
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv
टकagnv

Words containing tta-deva

Mostrando 100 de 1020 palabras encontradas. (16968 total)

पीटना कपट रट लूटमार दुष्टजन खटखटाहट सजावट घसीटते भाटे काटकूट क्षारविशिष्ट पल्टन भाटा नाटिक चिपटा चटकाना पटने खाट लंपट अटकल सन्टी दुष्टता लंगडाहट पलट चिमटना करवट बटमारी पट चाटनना ठिठुराहट घण्टे देशटन विस्फोट निकृष्टतर कटाव कटुवाक्य बिलौटा भिटनी गजट रोटी फटकारना राष्ट्र संघटक लिपटना घुटिका चरमराहट तमतमाहट फटकारना चिडचिडाहट अटकाव चिल्लाहट किरीट जुटना पैकेट लपेटन पुष्टिकारक कटान दुष्टों कटहरा सट्टी कटा कूट ७ंआटक पटक पटसन सट्टा कटनी पट्ट गोटा खट्टा पराकोटि लंगोट जुटाव लालटेन सुपरिन्टेन्डेंट घाटी सटा बटुरना घोंट रेजिमेण्ट सांट कटोरी पैम्फलेट फटाव तट बटमार बेचोट चिडचिडाहट लंगडाहट रेस्टोरेन्ट चिऊंटी उलटने घाटा गुटकना काटने खूंटों शिष्टाचार कपटी कांटा घेंटा