<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreta-deva
Char
Unicode0924

Descripcion

Sin descripcion

ta-deva

Change preview:
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv
तकagnv

Words containing ta-deva

Mostrando 100 de 3561 palabras encontradas. (16968 total)

अभिनन्दित उत्सर्ग अभयपत्र होती पण्डिताइन करांत पंक्तिरूप वर्त न्यौता अतथर्किक अन्त रेखाचित्रीय प्रतीतिजनक आतप दुर्गति कतरनी बहुतायात घातक रोगग्रस्त उतारने मृतकों निर्दयता चित्र-पट अचेतन विषुवत्त विक्रय-पत्र पति चिंतन निस्तार अनुपातीय मायाशक्ति प्रतिबिंब स्वत्व प्रतिबिंब परहस्त भक्तियुक्त यशवन्त दीक्षित विज्ञप्ति महत गुप्तघातक प्रायश्चित मृतकों भाग्यवशता दुखित मिताहारिता दम्पति जोतने शत्रुताकारी समचतुर्भुज नेतृत्व निःशब्दता प्रेरित स्रोत गत्यात्मक अस्थिरमति कृति दांते प्रतिदान दस्तपनाह भाज्यगणित टहलुआस्त्री नम्रता अपरित्याज्य अचम्भित खटकता सम्पत्तिशास्त्र उत्साहन खातिर सजाति शास्त्रानुसार यतीम असज्जित विशालता गावतकिया फेंकते असम्मत सजाति ईश्वरोक्ति लहराता यंत्रवेत्ता रूपवत प्रतिशत असम्भवता अचेतना कमतर चित्रकार भागगणित अन्नदाता भीत सूर्यास्त लघुता सीमान्त अधिकारयुक्त गद्यवत व्याजस्तुति स्वार्थतत्पर गाते सार्वत्रिक बुत्ता