<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombresha-deva
Char
Unicode0936

Descripcion

Sin descripcion

sha-deva

Change preview:
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv
शकagnv

Words containing sha-deva

Mostrando 100 de 935 palabras encontradas. (16968 total)

पेशे आवेश खुशामदी प्रवेशन प्रतिहिंसाशील सर्वदेशीय सौभाग्यशील कुश्तीबाजी रंगशाला अनुशासक देशभक्तिपूर्ण निःशब्द विवशता दैवशाली खुशी सर्व-शक्ति-मान अतिशय स्नेहशील निश्चयक धर्मोपदेश आवयश्क रणकुशल रोगशय्या निरंकुश राजशक्ति निर्वंश भाग्यवशता प्रदर्शित जीवशक्ति अंकुश उपदेश भविश्यवाक्य सहनशील पश्चात्ताप पूर्वदशा अपशगुन उद्देश्य विशद आकाशलोचन अत्यावश्यकता स्वदेशानुराग द्रव्यशेष पश्चिमी क्लेशदायी वशीभूत संगतराशी तोशक निवारकशरण अशिक्षित विश्वस्त कर्कराशि सत्यानाश निःशेषता प्रकाशक मिश्र विश्वासयुक्त नश्वर लश्कर विश्वविद्यालय ईश्वरकृत मुंशी भ्रंश निशान खारपुश्त अशासन विश्वासघाती कोश दानशीलता पश्चिमोत्तरीय लज्जाशील नृशंस आशाभंग उपदेशउपदेश अनुशीलन विशद अर्धांश चलनशील उपशिक्षक पश्चाद्दर्शी नश्तर अश्रु खगेश आकाशलोचन प्रतिशोध निःशुल्क अत्यावश्यकता अपशगुन निरंकुशता निःशब्द राशिमण्डल नखशिख सर्व-शक्ति-मान भ्रंश कुश्ती कोश यशस्वी संश्यी दशम नाशकारी अनाश्य