<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombrerVocalicMatra-deva
Char
Unicode0943

Descripcion

Sin descripcion

rVocalicMatra-deva

Change preview:
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv

Words containing rVocalicMatra-deva

Mostrando 100 de 313 palabras encontradas. (16968 total)

सादृश्य बहिष्कृत मृतदग्ध मृतोत्थान आतृप्ति मृदु तृतीय वक्तृता स्मृति पैतृक वृत्ताकार हृदयद्रावी अतृप्ति मृगतृष्णा द्रृढता मृदुल विस्तृत अस्वीकृत घृणा संवृद्धि पृथ्वीतल मातृत्व धर्मवृत्ति अदृढ पश्चाद्दृष्टि नृपोचित कृतज्ञ मृतपत्नीक वृत्त मुखाकृति दृग समाहृत घृषृ असादृश्य मृत कृतकृत्यता कृपया भ्रातृत्व दीर्घवृत्त प्रकृति कार्यनिवृत्ति दृष्य समृद्धि अप्राकृतिक समवृत्ति पृथकीकरण पश्चाद्दृष्टि अंडाकृति अपकृष्ट कृपण सृष्टि सादृश्य उपस्कृत भृत्य कृपया अतिवृष्टि स्पृहणीय ईश्वरकृत म्रृत्यु मातृभाव सृष्टि सृष्टिकर्त्ता समृद्ध मातृक मृगजल धर्मवृत्ति भृत्य ढृडज्ञान दृग्विषय वृहत अदृढता उत्कृष्टपद तृषित कार्यनिवृत्ति बन्दगृहाध्यक्ष अपकृष्ट दृढता समीकृतना वृक्ष गृह्य असंस्कृत पृथ्वीतल पृथकत्व अपतृण जागृति धर्मवृत्ति नृत्य अन्तरदृष्टि स्वीकृति घृणोत्पादक मृतदग्ध द्रृढता हीकृपा पृथकता अग्रदृष्टि दृग गृहपति हृदयग्राही दृढप्रमाणत्व शयनगृह