<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombrerVocalicMatra-deva
Char
Unicode0943

Descripcion

Sin descripcion

rVocalicMatra-deva

Change preview:
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv

Words containing rVocalicMatra-deva

Mostrando 100 de 313 palabras encontradas. (16968 total)

दृगोपकारक दृढता मृगतृष्णा पृथक्करण सादृश्यता प्रकृतिवादी अविस्तृत प्राकृतजन अदृश्य अनाधिकृत अनुगृहीत मातृभाव संतृप्ति अकर्तृ मृतपत्नीक अप्राकृतिक आतृप्ति अविस्तृत प्रवृति अपकृष्ट दीर्घवृत्त निरावृत कृतज्ञ पैतृक घृणोत्पादक म्रृत्यु मृग तृखाच्छादित कृत्य सृष्टिकर्त्ता पृष्ठ वृक्षा मुखाकृति सादृश्य कृमी घृणायोग्य श्रृंग मातृभाव सदृश्य हृदय नेतृत्व स्मृति मृत्युपत्र भृकुटि संसृति ग्राम्यगृह सुदृढ हृदयवेदक मातृत्व वृत्तान्त संसृति वृक्ष विकृति उपस्कृत घृषृ ढृडज्ञान दृढ वृथा बालसदृश मृदुलता सादृश्यता मुखाकृति कृपाण संस्कृति वृहत्काय तृतीय मृत्युतरजात आवृत दृश्य सुदृश्य बृहत तृण आकाशवृत भृत्य वृत्ति मनःसृष्ट परिष्कृति समवृत्ति दृष्टी मृगया मुखाकृति मृदु अमृत वृत्तान्त उद्धृत दृढीकरण संसृत दृढीकरण अभियोक्तृ भृत्य पृथ्वीप्लाव कृष्णार्पण कृत्रिम कल्पवृक्ष कृषक प्रकृतिवादी पृथक प्रकाशनाधिकृत वार्षिकवृतान्त कृतज्ञ