<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombrerVocalicMatra-deva
Char
Unicode0943

Descripcion

Sin descripcion

rVocalicMatra-deva

Change preview:
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv

Words containing rVocalicMatra-deva

Mostrando 100 de 313 palabras encontradas. (16968 total)

विकृति संस्कृति सदृश अप्राकृतिक मनोवृत्ति कृपाण वृत्तखंड कृषक वृति चारवृत्ति पैतृक घृषृ धृष्टता घृषृ दृष्टांत बृहत अनाधिकृत मृत्युलेख अलंकृत घृणित घृणायोग्य वृतान्त पितृत्व दृढाग्रह गृह मनःसृष्ट स्मृतिशास्त्र निकृष्टतर मृदंग आतृप्ति आवृत दृश्यता मनःसृष्ट पृथकता अग्रदृष्टि संवृद्धि कृपण वृरथा प्रवृत्ति मनःसृष्ट भृकुटी वृषभ पृष्ठ सर्वोत्कृष्ट प्रवृति पितृ समवृत्ति शिल्पगृह दृष्टान्त अविस्तृत कृषक वक्तृत्व छात्रवृत्ति घृषृ देशप्रकृति कृतकृत्यता पृष्ठ वृक्षा सुदृश्य दृढाग्रह दृगोपकारक भृकुटि मृतविवरण दृढी मातृत्व कृतकृत्यता तृष्णा मृतक कृतघ्न विस्तृत शिल्पगृह वृत्तांत वृद्धी सेवा-निवृत्त धृष्टता पैतृक मनःसृष्ट दृष्टी स्मृतिशास्त्र कर्तृत्व अदृढता शृंगार भ्रातृत्व वक्तृत्व कृषक वृत्तखंड संस्कृति सेवा-निवृत्ति सादृश्यता अभियोक्तृ अन्तरदृष्टि स्वीकृत अदृढ कृपाण कृतकृत्यता दृढप्रमाणत्व अनुवृत्ति दृढ सेवा-निवृत्ति अलंकृत