<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombrerVocalicMatra-deva
Char
Unicode0943

Descripcion

Sin descripcion

rVocalicMatra-deva

Change preview:
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv

Words containing rVocalicMatra-deva

Mostrando 100 de 313 palabras encontradas. (16968 total)

छात्रवृत्ति श्रृङ्गार वृति नृपयोग्य अनलंकृत अकृपा कृपाण विनोदगृह वृतांत अविस्तृत सृष्टिकर्त्ता बहिष्कृत समीकृतना प्राकृत प्राकृतजन भृत्य तपस्यागृह मृदुस्वभाव अतृप्ति मातृक निवृत्त उद्धृत कल्पवृक्ष हृदयग्राही निकृष्टतर चारवृत्ति पश्चाद्दृष्टि अकृपा वृत्तखंड तृप्त दृढी अविस्तृत दृढ-वचन गृहस्थ दृष्टान्तरूपी स्वीकृत सदृश्य मृतपत्नीक विकृत दृष्य मृगजल मृगजल भ्रातृत्व भ्रातृभाव कृतज्ञता बालसदृश सदृश्ता वृष्टिमान गृहस्थी तृप्ति सृतलेख कृश वृत्तखण्ड अलंकृत विस्तृत कृष्णार्पण प्रकृतिवादी वृहत गृहस्थ गृहदाही वृत्तांत वृत्तिधारी सृजन गृहदाही हृदयग्राही अस्पृष्ट वृद्धि दृढीकरण सर्वोत्त्कृष्ट राजगृह गृहदाही वृद्धिकर दृष्टान्त पृष्ठभूमि सर्वोत्कृष्ट अग्रदृष्टि वृत्तांत दृग्विद्या ग्राम्यगृह कृमि तृष्णा अमृत असदृश भृकुटि स्मृति मातृक कृपाण अतृप्ति वृष्टिमान सादृश्य तृष्णा मृगया निवृत्ति पृथकीकरण तृषित कृतघ्न द्रृढता अकृत्रिम मातृभाव विकृत