<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
NombrerVocalicMatra-deva
Char
Unicode0943

Descripcion

Sin descripcion

rVocalicMatra-deva

Change preview:
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv
ृकagnv

Words containing rVocalicMatra-deva

Mostrando 100 de 313 palabras encontradas. (16968 total)

वृत्तान्त घृणा कृमि दृग्विषय गृहस्त दृग्विद्या अन्तरदृष्टि सृतलेख सृजन समृद्धि घृणायोग्य अग्रदृष्टि कृपण स्नेहनिवृत्ति अस्पृश्य पृथकीकरण तृण अभियोक्तृ बालसदृश वृतान्त वृक्षलता हृदयद्रावी पितृ मृतशरीर अनाधिकृत वयोवृद्ध निवृत्ति घृणोत्पादक स्मृतिशास्त्र वृत्तान्त स्मृति-लेख सुदृष्ट कृतज्ञता अतृप्ति वक्तृत्व मातृक मृदु निवृत्ति मृदुस्वभाव गृहस्थ वृक्ष अन्तरदृष्टि घृणाजनक कृषि हृदयद्रावी तृतीय आतृप्ति परिष्कृति दीपगृह ईश्वरकृत मृदुल संसृत अदृढ मृत्युतरजात मनोवृत्ति कृश वृश्चिक तपस्यागृह संसृत दृगोपकारक उद्धृत गृहित मृदुस्वभाव सेवा-निवृत्ति संसृति अविस्तृत परिष्कृति संवृद्धि कृतघ्न नृपयोग्य वृक्ष वार्षिकवृतान्त अकृपा मनःसृष्ट पृष्ठभाग अनलंकृत आवृत अंडाकृति पितृत्व कर्तृत्व संवृद्धि विकृति द्रृढता वृत्तखण्ड वृत्त श्रृंगार स्मृतिशास्त्र निवृत्ति श्रृङ्गार अप्रकृत अदृष्ट वृक्षलता कृतार्थ अनाधिकृत वृद्धी भ्रातृभाव मृदुल पृथक मृतोत्थान स्त्रीगृह