<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrepa-deva
Char
Unicode092A

Descripcion

Sin descripcion

pa-deva

Change preview:
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv

Words containing pa-deva

Mostrando 100 de 1398 palabras encontradas. (16968 total)

उपवन क्षतिपूरक अपहार दुष्प्राप्य द्वीप वायु-दाब-मापक अस्पृष्ट हीकृपा शाप दृगोपकारक वाक्पटु बालापन अन्धापन वार्तालाप सहपाठी अंधेरापन सागपात हस्तशिल्प गुप्तदूत अप्रकाश्य ग्रहपथ दर्पमर्दन बम्पर छिपाकर अपावन सन्तापी सर्प कृपया अपकारक चपचप झांपा व्यापारीगण झपक किनारेपर चङ्गापन वपौती विद्यासंपन्न सन्निपाती घसपात गुप्तचर धर्मारोपण उत्पादक संक्षिप्त हल्कापन अपेक्षा समपरिणाम औपचारिक संपूर्ण भोजन-पानोत्सव अलोकप्रिय संपत्ति सिरपर स्थापना अल्पद्रव्य हिमपर्वत गुरुतापूर्वकराज्य उपवन टपकाना वायुपात अपरिमित दानपत्र खोटापन खालीपन थोपना फूहडपने ऊंचेपर व्यवस्थानुरूप राजपण्डित अप्रवेशनीय संपादन हास्योत्पादक राजपद उडाऊपन व्यवसथापक सिपाहियों बालापन जलपात्र वैधरूप लपेटदार उडाऊपन अप्रधान कुंआरीपन अप्राप्ति चाप द्वारपाल अस्पृष्ट आरोपण वाष्पीय रूपरेखा अपाठ्य मूर्तिपूजक गप्प घोडापथ गल्प लैम्प हृष्ट-पुष्ट अपहरण निरुपद्रव स्वेच्छाचारपूर्वक अप्राप्यभूल