<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrepa-deva
Char
Unicode092A

Descripcion

Sin descripcion

pa-deva

Change preview:
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv

Words containing pa-deva

Mostrando 100 de 1398 palabras encontradas. (16968 total)

करालरूप मसखरापन धीमेपन चपटा नापना निपटाव लघुपत्र वाष्पीय महाद्वीप वैकल्पिक औपनिवेशिक युगपत्त ककपिट अपयश चौपार बहरापन अप्रकृत लिपि आशापूर्ण व्यापार कंपाना संस्थापना खपाच चिप्पी अपूर्ण स्वास्थ्यप्रद गिचपिच उत्पाती बहुवचनप्राचीन स्त्रीराजपुत्री कल्पना रक्षारूप अपूर्णता सुस्पष्ट वार्तालाप अप्रवेश्य छापी वाक्चपल चपल उत्पत्ति उत्पत्तिस्थान श्राप चिपटा अपने शोभाप्रद समीपत्व उपयुक्तता लीपना सिपाहीगिरी अप्रभावित वापस कप्तान कच्चापन गल्प धर्मपिता उपख्यान छापे जानपदिक संपूर्ण अनिपुण अनुपस्थित आमोद-प्रमोद-युक्त उपसंगत संलाप उपपत्नी अपरूप कष्टप्रद भारीपन सम्पूर्णतया लिपटना हत्यापराधी व्यवस्थापक गप उपवाक्य खटपट अपमानजनक गुप्तचरना आशापूर्ण आमोद-प्रमोद-युक्त अप्सरा जंगलीपन इसके+पश्चात रूपांतर अस्पर्शनीय भीगापन अनुपयुक्तअयोग्यता उपद्रवी स्वार्थतत्पर विपरीत सम्पादक अपवित्र निश्चयपूर्वक अपार फ्लैप निष्पाप निपटाव शिल्पशाला देशपरिवर्तन लपेटा व्यवस्थापन