<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrepa-deva
Char
Unicode092A

Descripcion

Sin descripcion

pa-deva

Change preview:
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv
पकagnv

Words containing pa-deva

Mostrando 100 de 1398 palabras encontradas. (16968 total)

उप- बालकपन सङ्कल्प कठपुतली सुहावनापन संक्षिप्त झटपट स्वरूप अपावन अस्पष्टार्थ औपनिवेशिक चंपल फलोत्पादकता उपनेत्र उत्क्षेपण सीपदार विद्यासंपन्न कपट विवादास्पद समीपवासी स्पेन वाक्चपल उत्पादक संपूर्णता रोपाई छिपाकर जलपक्षियों रपटना सन्ताप अप्रवेश्यता न्यूनपक्ष खट्टापन उद्दीपन राष्ट्रविप्लवकारी कुलपक्षपात जङ्गलीपना टिप्पणी बाप खोखलापन चरपरा सरूपता अनुज्ञाप्रद अतिशयोक्तिपूर्ण अनुपस्थित व्यवसथापक लेख्यपत्र अल्पदर्शी धर्मोपदेशक उपन्यास बपौती अप्रीति अनुपम तत्पश्चात न्यूनता-पूरक घोडापथ लोलुप सोपान शेषपूरण चपचप उप- गुप्तार्थ अस्पष्टाक्षर संक्षेप खारपुश्त छिपकली कुप्रसिद्धि अस्पृहणीय चिंतापरायण भरपाई अकृपा वपौती डिपो दर्पी अप्राप्ति अप्रीति दुष्प्राप्यता चपचप सन्निपतित छिपी रेलपेल दोषपूर्ण मार्चपरिवर्तन चुपके लुप्त अल्पायु शिल्पी कच्चापन निरुपद्रवी चरपराहट कंप अपरिहार्य स्पर्शनीय तापक्रम विपक्ष हाथापाई आरोपण उपराजदूत अपक्षपात बावलापन सन्निपात