<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

खण्ड अग्रहण उष्ण मोक्षण वायुमण्डल घृणित अकारण किरणे खुरण्ट प्रवीण अरण्य रणपोत अन्तःकरण सम्भाषण नाविकगण दृढीकरण रक्षणीय करुणरस कृपण पूर्वलक्षण उष्ण गणितज्ञ तत्क्षण वर्णमाला डण्डे गुणदोष रक्षण समप्रमाण करनाअप्रवीण परमाणु संभाषण भण्डार परिणिति अर्णन घोषणापत्र अस्पृहणीय रण ऋणशोधनाक्षमता सम्पूर्णता सर्पणशील मणिकार भाषण दृढीकरण हण्डा अपहरणशील अर्पण स्मरणीय भूषण पूर्वधारणा खण्डित प्रणाम आक्रमण पूरण विश्वासपूर्ण आक्रमण ऋणका निर्माण भ्रमण पदग्रहण शिक्षण उत्क्रमण दूतगण स्त्रावण वर्णनकारी प्रणयन उदाहरणार्थ अनिपुण अनुकरणकारी तक्षणी कण्ठरुंधन वितरण निराकरण वाणीयुक्त समपरिणाम ठण्डी परिणाम्य व्यापारीगण प्राणरक्षा डण्डे सर्वसाधारण गुणा आरोपण करुणाजनक गुणवन्त मण्डी नवीकरण ग्रहणक्षेत्र अखण्ड अग्निकाण्ड अगण्य सार्जण्ट संपूर्णतया परिपूर्णता हस्तांतरितकरण रक्षणीय दण्डदायक प्ररमाणित दण्डकर आवरण प्रचण्डता