<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

हस्त्राण गरुण अतिशयोक्तिपूर्ण विचारणीय धर्मपरायणता उत्क्षेपण पृथक्करण घमण्ड शिक्षण मण्डी दृढप्रमाणत्व सर्पणशील प्रेमप्रवण सारणी त्रिणमणि वर्णमाला मरणाधीन खण्ड उदाहरणार्थ असम्पूर्ण राशिमण्डल पञ्चकोण पण्डिताइन प्रेरणा अनिर्णीत घोषणापत्र अग्निकाण्ड सार्जण्ट गण्डा ठण्डी प्रकटीकरण मण्डल लावण्यता गरुण पण्डित दण्ड घृणित मृगतृष्णा परिणामदर्शी पिण्डली वर्णसंकर असहिष्णुता विश्लेषण समर्पण स्त्रैण दोषारोपण साधारणतः काण्ड परायण स्त्रावण भण्डा अंतःकरणवाला छद्मावरण कलाविवरण अन्यायपूर्ण ग्रहण असहिष्णु पिण्डोल कलाविवरण मुण्डेर मणिविशेष डण्डी स्मरणार्थक मिश्रण ऋणशोधन दोषण वरण स्त्रावण धारण निगुण गुणा पुण्य कण्ठ पुनर्ग्रहण शोणितस्त्राव पञ्चकोण अणु डण्ठल परिपूर्णता दुःशीण चातुर्यपूर्ण गुणदोष नामकरण निगुण नीलवर्ण स्मरणार्थ नियमातिक्रमण मुद्रण कर्मण्य ग्रामीण संघर्षण आमन्त्रण संपूर्णतया घण्टीं अष्टकोण गुणक शिक्षण ग्रहण साधारणत अवधारणा