<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

तूणीर प्रमाणी पूर्वलक्षणना कुण्ठित प्रमाणीकरणना रक्षण झण्डा अवेक्षण सवर्ण क्षीणशक्ति भाज्यगणित अनिर्णय अग्रहण वर्णनकारी हस्त्राण प्रचण्ड परिमाण वर्णमाला खण्डना गुण्डागिरी रक्तमणि प्राण समकरण प्राणी मणि रक्षण-साधन करुण पुण्यार्थ पृथक्करण लघुकरण लाक्षणिक रेजिडेण्ट गुणवन्त गणना दोषपूर्ण प्रमाणिक कोणीय लवण स्मरणीय गणक विचारणीय दोषारोपण उपक्रमणिका विस्तीर्णता अखण्डनीय द्विवर्ण विश्लेषण कार्यप्रणाली अण्डे पूर्ण परिणत अतीक्ष्ण पोषण करुण आवेक्षण ठण्ड श्रोतागण नवीकरण लवण लावण्य कुण्ठित दक्षिण पुत्रीकरण आशापूर्ण कुमंत्रणा मनहरण अप्रमाणित तक्षणी समपरिणाम घनीकरण लेखारोपण आमन्त्रण ऊष्ण रमणीय अग्रहण नीलवर्ण घृणाजनक नामकरण घृणा प्रमाणरहित स्मरणीय लावण्यता भण्डारा परधारण स्नेहपूर्ण घोषणापत्र वरण किरणें उत्कण्ठित वर्णानुक्रम चिन्तामणि प्रेमप्रवण दुःशीण दृढीकरण अणुकणिका मृतविवरण परायण फणधर श्रेणीवद्ध निमन्त्रण