<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

वर्णनात्मक पापाचरण घण्टा पूर्णविराम झण्डी प्राणी ठण्डी स्मरणार्थ कोणीय गरुण अखण्ड सगुण सम्पूर्ण साधरणतः वर्णमाला अक्षदण्ड ठुण्डी ग्रहणक्षम धर्मारोपण भण्डारा नीलवर्ण पुनर्ग्रहण गुणा अन्यायपूर्ण वर्णनात्मक दण्डवत कुण्डल संभाषण अनुवीक्षण निवारण अनिपुण सन्निकटिकरण निर्वहण गुणवाचक समशीतोष्ण निमंत्रण प्रमाणित गण शेषपूरण प्रणयन ठण्डक कुण्ठित वर्णनकारी स्नेहपूर्ण फणधर वर्णनकारी घर्षणा ग्रहण अण्डे पण सगुण दोषपूर्ण गुणहीन व्यापारीगण डण्डे प्रणयन परिभ्रमण समकोण पूर्णावस्था कुण्डली वाणिज्य प्रण अष्टकोण अष्टकोण घमण्डी प्रणय तरुश्रेणी अंतःकरणवाला रणोत्सुक स्वार्थपरायणता प्रमाणिक अंतःकरणवाला कुण्डल भूषण लघुकरण अवेक्षण रेजिडेण्ट राजपण्डित प्राणीधर्म वर्णक्रमानुसारी प्रवेशण सवर्ण उदाहरण ब्राह्मण अप्रमाणिक पाषाण विदारण ग्रहणीय गण्डा घमण्ड अखण्डित्व मणि अरुणोदय मणिभीय पूर्वलक्षण कण स्मरण तीक्ष्णबुद्धि ठुण्डी तीक्ष्णता