<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

गुरूच्चरण हुण्डियावन वर्णमाला उत्कण्ठित ऋणात्मक असहिष्णु करणना शिक्षण सम्भाषण पेटेण्ट विकेन्द्रीकरण स्नेहपूर्ण मुद्रण पाषाणलेखन अक्षीणता गुण्डागिरी अप्रमाणित गणनातीत प्राणरक्षा व्यक्तगणित दृढीकरण स्त्रावण गणक घूर्णन साधरणतः बाण-हवाई सन्निकटिकरण समप्रमाण भ्रमणकारी रुग्णता गुणों उदाहरणार्थ जीर्ण आणविक करुणाशील उत्कण्ठा शुण्डाकार सम्पूर्णता दोषण पिण्डली करुणा ग्रहणबोध खण्डित वर्णानुक्रमक द्रवीकरण शरण स्मरणार्थ तीक्ष्णता विस्मरणशील तक्षणी तोरण मणिभीय दृढप्रमाणत्व नीलवर्ण गुणागुणज्ञ क्षणिक तरुण उत्तमगुण समशीतोष्ण कण्ठमाला विकेन्द्रीकरण ऋणशोधनाक्षमता खण्डना समकोण विवादपूर्ण सुवर्णित सिद्धकरण दण्डदायक वर्णानुक्रम गुणज्ञ यंत्रणा गणनातीत प्रमाण अक्षीणता विदारण उष्णता ग्रहणक्षेत्र श्रेणियों उपक्रमणिका ठण्ड प्रमाणरहित मनुष्यगुणारोप ऋणका ऋण अपहरणशील बीजगणित प्राण आचरण कुण्डली परमाणुक मनुष्यगुण संपूर्ण कार्यप्रणाली तारागण भूमिखण्ड परमाणुक जनगणना दृढीकरण प्राणदंड हस्तांतरितकरण