<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

चतुष्कोण झण्डी समप्रमाण ग्रहणीय अण्डे प्रणाम अण्डाकार सूक्षमब्रण संपूर्ण आवेक्षण वर्णसंकर सम्पूर्णतया साधारणत दूतगण दण्ड उदाहरणार्थ विश्लेषण प्रेरण बाण-हवाई आचरण उत्तराधिकारिणी क्षणभंगुर कुण्ठा अतिशयोक्तिपूर्ण श्रेणियों प्रवण गुणाकार ३भ्रूण राजमन्त्रीगण श्रेणियों संकीर्ण पीतवर्ण करुणरस गर्भिणी ग्रहण रोपण ऋणशोधन प्राणीधर्म निर्धारण संस्करण धर्माचरण अग्निकाण्ड कर्मण्य प्रवेशण घृणित शरण ग्रहणबोध उत्कण्ठा सार्जण्ट निर्धारणा दण्ड संस्करण रोपण धर्मपरायणता त्रिणमणि गुणज्ञ हस्त्राण प्रवण ठण्डी तूणीर रूपधरण निर्धारणा दण्डकर कलाविवरण स्वार्थपरायण दण्डविलम्ब प्रणयशील परिणामदर्शी निर्धारणा अरुणोदय दण्डप्रद गुणागुणज्ञ साधारणता नारायणी निपुणता त्रिणमय घृणित सगुण गुणों डण्ठल निवारण डण्ठल अजीर्ण ऋणशोधनाक्षम मणिकार पालन-पोषण रूपधरण प्राणहीन वाणिज्य विचारण धारण घण्टे अकर्मण्यता पाषाणमय गर्भिणी हण्डा करुणाजनक पुष्टिकरण गुणयुक्त खण्डन