<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

उष्णमापन आकाशवाणी कुण्ठित विलक्षण शिरस्त्राण गुणन दण्ड रणपोत दृढीकरण चरण प्रमाणकारी भक्षणीय शरणागत किरणें गुणना भ्रूण ऊष्ण निरूपण अत्याचारपूर्ण गुणवान अत्याचारपूर्ण घण्टी रेजिडेण्ट कुण्डल क्षणिक झुण्ड सार्जण्ट ऋणका विस्मरण प्रवेशण यन्त्रणा आरोहण पुण्यार्थ अखण्ड वर्गीकरण करनाअप्रवीण चातुर्यपूर्ण प्रकरण स्मरण दोषारोपण व्रण प्रक्षेपण करुणाशील फलगणनागणित दोषण प्रणयशील गुण्डागिरी जडनामणी अर्पण प्रकरण समशीतोष्ण प्राणाधार आवरण मनुष्यगुणारोप असंपूर्ण कण्ठा पीतवर्ण २स्मरण क्षणिक त्रिणमणि त्रिवर्ण वर्णक्रमानुसारी कृष्णार्पण संग्रहणी प्रमाणकारी फणधर किरणें शरणस्थान मणिविशेष अवर्णनीय शुण्डाकार आत्मसमर्पण हुआप्राणार्पण कारण संपूर्ण विलक्षणता समानाधिकरण दूषण कण्ठमाला घृणायुक्त पाण्डित्य मणिकार संक्षेपण गणित कुण्डल देववाणी शिरस्त्राण निशःस्त्रीकरण धारण कुण्डा भविष्यवाणी कारण करुणाशील सर्वसाधारण भीषण वर्णनात्मक गुणरहित करण पूर्वलक्षणना अखण्डनीय