<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

श्रेणीवद्ध प्रेमप्रवण स्वार्थपरायणता दण्ड निपुणता गणक करुणाजनक शरणस्थान चातुर्यपूर्ण पिण्डोल प्रेषण ऋणी अणुकणिका विचारणीय अपरिणामदर्शी आवरण अपूर्ण कण्ठ खुरण्ट कुमंत्रणा भाषण मणिकार कुण्डल प्रबंधकारिणी काण्ड प्राणी वर्णमाला लाक्षणिक विस्मरणशील घोषणापत्र संग्रहणी विस्मरण मनुष्यगुणारोप परायण गण करणना चूर्ण विशेषण तूष्णांक वैकुण्ठ ठण्डक प्रवेशण परीक्षण आक्रमण रणोत्सुक निपुणअसाधारण नाविकगण राशिमण्डल जनगणना काण्ड कुमंत्रणा प्रमाणी आवेक्षण मरणोपरान्त रेजिडेण्ट श्रोतागण सारणी रेजिडण्ट प्राणरहित भीषण किरणें अप्रमाणिक व्याकरणिक परिणामदर्शी वितरण खण्डहर बाण स्मरपण करुणरस विचारणा निगुण समपरिणाम आणविक कार्यप्रणाली अजीर्ण पाण्डुलिपि अपरिणामदर्शी आयरलैण्ड पाण्डुलिपि प्रेमप्रवण संपूर्ण ग्रहण वर्णनात्मक दारूण समकोण फणधर समानाधिकरण घुण्डी वायुमण्डल पूर्वलक्षण रक्षण-साधन धर्माचरण यंत्रणा दण्डप्रद भाषण अकर्ण लघुकरण भण्डा लक्षण आमन्त्रण