<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenna-deva
Char
Unicode0923

Descripcion

Sin descripcion

nna-deva

Change preview:
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv
णकagnv

Words containing nna-deva

Mostrando 100 de 705 palabras encontradas. (16968 total)

पूर्णता लक्षण समर्पण-पत्र परिणाम्य रणपोत गुणक स्वादपूर्ण भूषण अखण्डनीय निपुण प्रक्षेपण घुण्डी डण्डी ऋणशोधनाक्षमता अनुकरणीय वर्णक्रम वर्णमाला शून्यीकरण मनुष्यगुण नौकारोहण रक्षणीय फण क्षेपण गुणहीन परिमाण लावण्यता अप्रमाणित आभूषणों रक्षण-साधन त्रिणमणि आरोपण क्षेपण चातुर्यपूर्ण अनिर्णीत गुण्डा विवादपूर्ण भण्डार अनुकरणीय दण्ड्य कृपण दर्पण शिरस्त्राण अखण्डित्व विस्तीर्णता अन्तःकरण श्रोतागण प्रण प्राण अनुवीक्षण कृपण दण्डप्रद अप्रमाणिक भक्षणीय स्त्रावण शुण्डाकार ऋणशोधनाक्षम पाषाणमय उष्ण कण्ठरुंधन घमण्डी घृणा व्यापारीगण पूर्णविराम पूर्णता समपरिणाम मणिभ मृतविवरण अवगुण स्वादपूर्ण उदाहरण विकेन्द्रीकरण सम्पूर्णतया प्राणी विशेषण अपमृतिगणित प्रकरण भण्डारी चारगुण अनिर्णय प्रसारण वर्णनकारी असंपूर्ण आक्रमण स्वादपूर्ण अंशपूर्ण गुणना रक्तमणि सगुण निर्णायक भीषण अस्पृहणीय गुणज्ञ अकर्मण्यता अष्टकोण गुणन प्रचण्डता तोरण स्त्रावण सर्पणशील धारण