<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrenga-deva
Char
Unicode0919

Descripcion

Sin descripcion

nga-deva

Change preview:
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv
ङकagnv

Words containing nga-deva

Mostrando 100 de 44 palabras encontradas. (16968 total)

उलङ्घन पराङ्ग-मुख आनुषङ्गिक रङ्गना नङ्गे रङ्ना श्रृङ्गार शिलिङ्ग रङ्गना रङ्ना शिलिङ्ग कलङ्क सङ्गी जङ्गलीपना पराङ्ग-मुखता पङ्क्ति पलङ्ग अलङ्घ्य अलङ्घनीय भयङ्कर अलङ्कार ढङ्ग नङ्गे चङ्गा जङ्गलीपना अङ्क उलङ्घन आलिङ्गन पङ्क्ति भयङ्कर संङ्गी प्रसङ्ग उलङ्घन नङ्गा अङ्गीकार पङ्क्ति संङ्गी श्रृङ्गार रङ्गना अलङ्घनीय तरङ्गी अलङ्कार आलिङ्गन रङ्ग तङ्ग तङ्ग नङ्गा कङ्गन रङ्गी चङ्गा अलङ्घनीय अङ्गीकार किङ्करता चङ्गा चङ्गा पराङ्ग-मुखता सङ्गठन पलङ्ग तङ्ग कङ्गन चङ्गा रङ्गना भयङ्कर पलङ्ग किङ्करता भयङ्कर जङ्गलीपना चङ्गा प्रसङ्ग सङ्गी भयङ्कर चङ्गा रङ्ग पासङ्ग प्रसङ्ग नङ्गा सङ्गी अङ्क सङ्गठन प्रसङ्ग सङ्ग शङ्का प्रसङ्ग आनुषङ्गिक श्रृङ्गार जङ्गली पलङ्ग जङ्गलीपना तरङ्गी जङ्गली चङ्गापन रङ्गी सङ्गी सङ्केत सङ्केत पङ्क्ति दङ्गल शङ्का अलङ्घनीय तरङ्गी