<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrena-deva
Char
Unicode0928

Descripcion

Sin descripcion

na-deva

Change preview:
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv

Words containing na-deva

Mostrando 100 de 4390 palabras encontradas. (16968 total)

खाना सीखनेवालों ताना उठान उलटने अध्ययनना भुलाने प्रयत्न थूथनी आदिवासिनी शोधनीय अनुकलन पहिचानना फैलनालता प्रतिदान अनुमोदित दबाना बजाने आन्दोलित जुगनू अधःपतन देने मुहनाल सन्दूकचा हानी बेनी पैमाना आबनूस जीतना मनुष्यो चङ्गापन मनमोहक क्रमानुसारी रगडने सर्वसामान्य अनियत घबराना अविनेय मनानाक्रोधित चिचयाना दन्दाना पक्षषावलम्बन खीजना सुलेमानी प्रश्न दोषानुसंधान धडकनानाडी मसनद पिघलना प्रतापवान संतानिका पैरना उपपत्नी पहलवान हराना वीरांगना धन्यवाद उपपत्नी छापना अत्यन्त बहने मारनेवाला बुद्धिहीन मानदण्ड उपवन छापने कतराना प्रारब्धवान सूजना उडना चेतनत्व दशमलवना चुनाव पहनने बचने खण्डन उन्नीस आइना बन्धुआई चलानेवाला हानी मान वर्तमान वीरांगना उजड्डपन रखनेवाला योधन थामना ܳप्रसन्नता प्रधानतया शफटरीना मरणाधीनता अनुकरणकारी दुनिया बांटना हुआना जीनो ग्रन्थ आनन्दगीत बहुवचनप्राचीन