<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrena-deva
Char
Unicode0928

Descripcion

Sin descripcion

na-deva

Change preview:
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv

Words containing na-deva

Mostrando 100 de 4390 palabras encontradas. (16968 total)

परना अनुरूप अनिश्चय बन्धेज आह्वान सोचने एकान्त झुकानाऽधीन जमीन्दार जुगनू रसायनिक अनजाने सम्बन्ध गहना चौकडीना समानबल उडाने मोर्चाबन्दी तजना सुलैमानी तीन घसीटनेवाला फैलाना कटने गतिहीन अवनमन प्रसन्न सन्तुष्टता मशीन कार्बन अनर्थक अनुज्ञा-पत्र चुनने जम्हुआईना रपटना दस्ताना आदिना लवलीन दौरान अनुरागहीन जलपानशाला गलाबन्द टूटने अनाडीपन दानों सहन चहचहाना मनहूस अभिनेता अनुज्ञा-पत्र संकुचन प्रतिभावान बान बखान बतलाने धडकन यूनी असावधानी अमीन बनाकर कटान कोने मांजना कूकना सम्बन्धीय शरमिन्दा काना देश-निकाला शामियाना जनसंग्रह तहखना माना रोशनाई रोशनाई बकाहन कुडकुडाना तनने सीमाचिह्न वहन भिगोना टनटनाहट रंगीन महिमाना आशाजनक चिनगारी स्नान हानी सम्बन्धीय फाडने आगमनशील आद्योपान्त फबना मैंगनीज मोडना जगाने म्लीनता चलनेवाला उछालना भभकना विभिन्नता