<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrena-deva
Char
Unicode0928

Descripcion

Sin descripcion

na-deva

Change preview:
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv

Words containing na-deva

Mostrando 100 de 4390 palabras encontradas. (16968 total)

केल्विन परिवर्तनशील मान्य बांधना संभलना कसना अमानत लोचन विवेकहीनता अनहोनी चोटीबन्द छिडकनाधूल मनहरण जहाजरानी दहन जताना घिसना जलसेना विघ्नकारी कडकडाना कूकना सुखाने योजना सैन्ययात्रा वानप्रस्थ पपनी तेन्दुआ गुलदान अनुशासन सनातनत्व पहने संगीनी चैन बजना मांगना आज्ञालंघन रक्षास्थान प्रतिनिधित्व मुसलमान ऊंघना शास्त्रानुसार मोचन ठना आश्रय-स्थान गंजापन सनसनाहट शोभाजनक तर्कनीय मांगनेवाला लेपनी झुलसाना कठिनाई उलटने लाने कीकना छीन आश्वसन द्वारसन्धि जेवनार अन्तरे बिगाडना देनान्याय पक्कापन छनना घेरने अनुपातीय कृतघ्न बवन शैतानी अनगढे पलना बिसूरना कानूनी जानेवाला चीरने अवहेलनातुच्छ आबनूस गन्ध धन्नी मिशन घृणाजनक गल्लावान वर्द्धमान भडकाना चाटना पक्षषावलम्बन भेंटना सन्दूकचा मिलानेवाला फंसाने चंदन चिलमन लतमर्दन सना चिंघारना मौनता खखारना छान मन्सूख दीप्तिमान