<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrena-deva
Char
Unicode0928

Descripcion

Sin descripcion

na-deva

Change preview:
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv
नकagnv

Words containing na-deva

Mostrando 100 de 4390 palabras encontradas. (16968 total)

घनाकार जननेद्रीय अनुमान महीन ज्ञानरहित मुआइना अग्रवानी बुद्धिमान कानून रेवन्दचीनी लगानना दानाध्यक्ष प्रकाशमान काल्पनिक सन्त फुलाना खोलनामुंहना चितवन गाडना मनहूस उगाना सुनार अनुपद दुनियादार विश्वसम्बन्धी गर्जनकारी पेयन धैर्यवान द्रव्यदान घूमने अनिष्ठा गोदना घनेरा जर्मन खटकना चिन्ताकुल टकराना तिरछेपन सीजना मसनद लागूना दूना कच्चापन आनुशंगिक बान पीटना जानपदिक उकतानेवाला करणना खन्दक जम्हुआईना प्रतीतिजनक अप्रवेशनीय चुभनेवाला स्थान बरसाना एकसमान चिटकना दबोचना यन्त्रवत मुन्तज्रिम मन्दिर दुर्जन चीखना जमना बिनना सनोबर प्रतिध्वनि घोटना अनिपुण पिछडना अनुवीक्षण कीनावर धनुर्धर अनुकंपा छीलन इकरारनामा अधिकेन्द्र कुलीनों दूकान पीने उभरना थकाना मूसना बितानासमयना उपजाऊपन रचने कोषनायक ऊंचा-नीचा जमीन्दार दोनो मानस द्रोहीना मूसना सीमान्त खनिज वर्णनात्मक पक्षसमर्थन जनन खन्वा