<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombrekha-deva
Char
Unicode0916

Descripcion

Sin descripcion

kha-deva

Change preview:
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv
खकagnv

Words containing kha-deva

Mostrando 100 de 489 palabras encontradas. (16968 total)

दिखलाने तख्ते मुखरोधनी रेखाएं चौखट धोखे संख्यानुसार बखेडे सृतलेख संख्यासूचक सीख रखा छपरखट गुसलखाना मुफ्तखोर सुखावह लेखारोपण दुखडा अखण्डित्व अखरोट अक्ष-रेखा सूखना रूख कसाईखाना जनानखाना बर्खास्तगी रखने भूमिखंड गुस्ताखी दुखदाई ज्वालामुखी उखाड सुखद लखियाना सीख अदरख सुखी तख्ती मौखिक अखण्डनीय लिखकर नखशिख तख्ताबन्दी लेखकइतिहास लिखा पंख चीख भूखों रखते उखाडना दखल भूखे कहवाखाना जनानखाना रखते डाकखाने सुखा मुखबन्ध लिखावट वृत्तखण्ड आंखें अखण्डनीय सुलिखित भूखा अखण्डित्व शोख भिखमंगा शख्स देखो गोरखधंधा ज्वालामुखी श्रृंखला संख्यापत्र सुखाना प्रख्याति ओखली सलाखें चोखा व्याख्याकरना श्रृंखला पश्चिमामुख धोखा स्पर्शोन्मुख दिखना पाषाणलेखन चटखाना देखभल देखभल रक्खे श्रृंखला दुखद चीखना शराबखाना जेलखाने सिखलाना बतखपु ज्वालामुखी बखेडे स्वहस्त-लेख असुखी