<< Menu

CategoriaMark
SubcategoríaNonspacing
Nombrehalant-deva
Char
Unicode094D

Descripcion

Sin descripcion

halant-deva

Change preview:
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv
्कagnv

Words containing halant-deva

Mostrando 100 de 6018 palabras encontradas. (16968 total)

वश्यता अपुष्ट बिल्कुल तम्बू सम्बंध सन्निपतित हुल्लड भवितव्यता कुफ्र प्रजापालित द्वीपसमूह चरमबिन्दु दैवनिर्दिष्ट दृष्टान्ती अव्यक्त सम्बन्धन आद्रता पन्सारी नियुक्त भविश्यवाक्य दृष्टान्तरूपी अग्नि प्रक्षेप्य सम्राट निर्लज्जबुरा स्वच्छता रसायनशास्त्री पुनर्ग्रहण पद्य मुकद्दमा एकान्तवासी प्रतिकारक आलिङ्गन विचारात्मक सम्बन्धी संक्षेप प्रयोज्य तसल्ली प्रश्नोत्तर बलविन्यास नीलवर्ण कञ्चन सेनादलाध्यक्ष मुकद्दमा आन्तर्राष्ट्रीयतावाद दर्पमर्दन सन्तरा गुणज्ञ कुप्रबन्ध गुम्बजदार संप्रयोग अल्पवयस्क भिन्नरूप दूरदर्शन असम्पूर्ण अग्रसरित भूस्वामिनी उज्जवल सर्वदेशीय पेटेण्ट अमुख्य लज्जाशील प्रभावित मार्जारीय मन्सूखी उन्मादी दृष्टान्तरूपी युद्धविराम पर्याय मौहल्ला रक्षा वर्णानुक्रम सुशुप्त मानदण्ड बहिष्कृत कार्य उत्तरजीवी पाखण्ड राजत्व प्रणाली निष्ठुरता मुर्झाना अप्रासंगिक नमस्कार परिच्छेद अप्राप्यभूल खुल्ला परिपक्व उपपत्ति समृद्ध सार्जन गर्भाशय शर्तों भिन्नमतावलम्बी जल-संस्कार न्यायालय वृद्धि उम्र द्वेषीना बुर्जी