<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

करघाबडा व्यवस्थालंघी जांघ दवाघर लघुतम सुघडपन त्रिघातीय पिघलना उघाडा पिघला अतिशीघ्र अपविघ्नता आघात रक्षोघ्न दमघुटाव बघारना पक्षाघात दीर्घमूत्री अतिशीघ्रता आघात गात्रोदघात लघुरूप उघारा उलङ्घन प्राणघातक विश्वासघात सिघडा हस्तलाघव विश्वासघातक गोल-घर नाचघर लघु क्षीघ्रता अनिर्विघ्नता अतिशीघ्रता जलपानघर शीघ्रता लघुशंका रोशनीघर उद्घाटक औघट जंघाना पक्षाघात अनिर्विघ्नता अनिर्विघ्नता दुर्घटना आत्मघातक पिघलाव अघावना सिघडा जांघिया दमघुटाव सिघडा विश्वासघात शीघ्रकोपी धर्मसंघी गात्रोदघात रोटीघर संघीय अलङ्घ्य विश्वासघातकी जंघाना खुराघात संघीय कटघरा जलपानघर लघुतम शराबघर संघर्षण कटघरे दीर्घसूत्री लघुपत्र आत्मघातक लघुचित्र सघन पिघल उघाडा लाघव ऊंघाई पुस्तकाघ्यक्ष लघुतम संघटक दीर्घसूत्री लघुता उद्घृत नरसिंघा लघु विघ्नकारी व्यवस्थालंघी पिघलना कटघरे खुराघात दुर्घटना लघु रोटीघर कंघी न्यायघर छेदितघन गात्रोदघात त्रिघातीय