<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

बारहसिंघा संघटन नरसिंघा लघुरूप सुघडपन ऊंघता लघुपत्र पेघ अमोघ कटघरे पिघला रसोईघर आत्मघात लघुपद मरघट शीघ्रग्राही सूंघना जमघटा दवाघर संघीय स्नानघर संघटित दमघुटाव दुर्घटना दुर्घटना अपविघ्नता रक्षोघ्न पिघलना पिघल जांघिया संघटित लघुपद अपविघ्नता हस्तलाघव कृतघ्न बारहसिंघा नाचघर लांघना गुप्तघात आघात लघु उघारा न्यायघर दीर्घसूत्री लघुतम स्वांगघर पक्षाघात दीर्घवृत्त कंघा उघाडना अघावना जांघिया दीर्घवृत्त उल्लंघन शीघ्रगामी संघी लघुता पिघलना ५घात पुस्तकाघ्यक्ष लघुशंका गुप्तघातक खुराघात आत्मघातक करघाबडा उलंघन उघाडना विघ्नकारी जलपानघर सुघडपन सुघडाई न्यायघर लंघन लघु शराबघर चिंघाडना अमोघ लघुपद विश्वासघातक समाघात संघर्ष न्यायघर पेघ मरघट कटघरे संघटित मदिराघर अतिशीघ्रता अनिर्विघ्नता लाघव अघाना पिघलना कंघा ऊंघाई शीघ्र उघर जीवघातक दीर्घाकार सूंघना लघुपत्र