<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

अलङ्घ्य विश्वासघात प्रतिघात सूंघना मेघधनुष पिघलाना गिरजाघर अतिशीघ्र विघ्नतातोडना लघुपत्र कठघरा करघाबडा करघाबडा जीवघातक चिंघाडना शराबघर क्षीघ्रता उलङ्घन संघवादी मरघट दुर्घटना नरसिंघा बारहसिंघा पिघला संघटित अघावना सूंघना सुघडाई जंघाना पुस्तकाघ्यक्ष संघर्ष स्नानघर प्रतिघात विघ्न ऊंघाई पिघला लाघव कटघरा सिघडा विघ्नकारी छेदितघन जमघटा संघवादी क्षीघ्रता उद्घाटन प्राणघातक व्यवस्थालंघी संघटक करघाबडा कंघी दुर्घटना उघारा करघाबडा जीवघातक ऊंघता द्विघात ऊंघ उल्लंघन अलङ्घ्य दीर्घसूत्री चिंघाडना लघुशंका गुप्तघात रोशनीघर पतिलंघन उघर आज्ञालंघन दीर्घ संघर्षण शीघ्रग्राही चिडियाघर आत्मघात लंघन संघवादी बारहसिंघा बाघ अतिशीघ्र संघर्षण कंघा जांघ कंघा विश्वासघातक संघर्ष ५घात विघ्नकारी दीर्घायु पक्षाघात उल्लंघन चिंघारना जांघिया संघ मरघट जमघटा लंघन दीर्घवृत्त उघाडना विश्वासघात द्विघात उलंघन अघाना