<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombregha-deva
Char
Unicode0918

Descripcion

Sin descripcion

gha-deva

Change preview:
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv
घकagnv

Words containing gha-deva

Mostrando 100 de 156 palabras encontradas. (16968 total)

अदीर्घ विघ्न प्रतिघात चिंघाडना विघ्नकारी लघुभार पक्षाघात गिर्जाघर अतिशीघ्र विघ्नकारी दवाघर विश्वासघात जांघ धर्मसंघी लघुरूप अनिर्विघ्नता बाघ हस्तलाघव लघुपद उघाडा चिंघाडना संघचारी ऊंघना धोबीघाट उघारा मेघहीन बघार लघुपत्र उलंघन लांघना दीर्घमूत्री बघारना उघाडा लघुकरण लंघन जंघाना शीघ्र अमोघ उल्लंघन मेघ अदीर्घ लघुकरण जांघिया संघट्ट औघट ऊंघता चिंघारना संघचारी नाचघर द्विघात संघर्ष आत्मघात सिंघी पुस्तकाघ्यक्ष औघट जमघट छेदितघन गोल-घर उघाडा कटघरे संघी पेघ दीर्घायु समाघात पिघलाव दीर्घमूत्री विघ्नकारी छेदितघन शीघ्रग्राही कृतघ्न नाचघर संघटन लघुपत्र अमेघ दीर्घश्वास दमघुटाव चिंघारना उघाडा विघ्नकारी दीर्घसूत्री औघट सुघड गोल-घर लघुशंका उघाडा ऊंघता चिडियाघर औघट कंघा उघाडा स्वांगघर उघारा जांघिया पिघला ५घात उद्घाटन नरसिंघा उघाडा अनिर्विघ्नता ऊंघता