<< Menu

CategoriaLetter
SubcategoríaOther
Nombreda-deva
Char
Unicode0926

Descripcion

Sin descripcion

da-deva

Change preview:
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv
दकagnv

Words containing da-deva

Mostrando 100 de 1753 palabras encontradas. (16968 total)

इंद्रिय-निग्रह पदचिह्नों निन्द्य खदान कन्दक मृदंग इत्यादिना तबदीली गुलकुन्द जवाबदही खदंग पट्टीदार पैंदी वादक स्वच्छंदता गुरुद्वारा अतिद्वेष सानंद मदमाता सादगी फर्यादी रवादार भूगर्भविद्या मलाईदार चूनाद्रव नोकदार चिह्नदमा शुध्द इन्द्रियों विद्वेष हृदयग्राही तंदुरुस्त त्रिदल आनन्द कूदना खुशबूदार चोटीबन्द संवृद्धि फर्माबरदारी निदर्शन मतदानना उद्यान छिद्रयुक्त चन्दा साफदिली बन्दूक जमानतदार जिम्मेदार गंदला आकस्मिकोद्भव गुदडी बराम्दा युद्धकौशल सरदार उद्देश विरुद्धता स्वदेशी आदतों जमींदारी बादलों वेदांत असंदिग्ध वेदिका कर्कशनाद विद्युत त्रिदेव खुदाई खाद्यवस्तु चोटीबन्द अनुयदि सानन्द जिद्दी बेहद्द पदच्युत संवृद्धि जुज्दान विद्युन्यय उपराजदूत इरादाना विभेद तदापि फसादी सूद गुलूबन्द फलप्रद मसौदा खोदना तख्ताबन्दी उपदेशक फेरदार विद्यार्थी आच्छादित सहोदर फलप्रद गेंद सुंदर जुदा भडकावदार अनिन्दनीय अनुपद